Bradford Jitsu

Jiu
shop
4th Kyu - Purple Belt

O Guruma

download

Ashi Guruma

download

Hane Goshi

download

Ko Tomoe Seoi Nage

download