Bradford Jitsu

Jiu
shop
2nd Kyu - Dark Blue Belt

Kata Gurma

download

O Kuri Ashi Harai

download

O Tsuri Komi Goshi

download

Seoi Nage

download

Sumi Gaeshi

download

Tomoe Nage

download

Ude Juji Nage

download

Uki Waza

download

Yoko Gake

download

Yoko Wakare

download

Kuki Nage

download